Financovanie

ŠTANDARDNÝ SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

 

1. Rezervačná zmluva a úhrada rezervačného poplatku vo výške 3 000 €, ktorý tvorí súčasť kúpnej ceny.
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a úhrada 1. splátky kúpnej ceny do 14 dní od podpisu ZoBZ vo výške 30%
3. Hrubá stavba budovy. Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 2. splátku kúpnej ceny vo výške 30%.
4. Dokončenie TZB (elektrika, voda, kúrenie, vzduchotechnika). Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 3. splátku kúpnej ceny vo výške 30%.
5. Kolaudácia a úhrada 4. splátky kúpnej ceny vo výške 10%.
6. Po úhrade kúpnej ceny si prevezmeze kľúče od svojho nového bývania. Nasleduje podpis Kúpnej zmluvy, vloženie zmlúv do katastra nehnuteľností (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na kupujúceho). 
 

FINANCOVANIE HYPOTEKÁRNYM ÚVEROM

PROJEKT JE NASTAVENÝ AKO DEVELOPERSKÝ PROJEKT V TATRA BANKE
V PRÍPADE ZÁUJMU O ÚPRAVU ŠTANDARDNÉHO SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA JE FINANCOVANIE ZABEZPEČENÉ CEZ DEVELOPERA

Príklad upraveného splátkového kalendára:

1. Rezervačná zmluva a úhrada rezervačného poplatku vo výške 3 000 €, ktorý tvorí súčasť kúpnej ceny. Následne môžete ísť žiadať o úver do banky, kde je projekt nastavený ako developerský projekt – Tatra banka. V prípade neschválenia úveru Vám bude rezervačný poplatok vrátený v plnej výške. Počas vybavovania hypotéky vám zároveň držíme rezerváciu bytu.
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a úhrada 1. splátky kúpnej ceny do 14 dní od podpisu ZoBZ vo výške pomernej časti vlastných zdrojov k úveru, tzn. výšku 1. splátky vám prispôsobíme na mieru podľa výšky schváleného úveru (od 10-30%).
3. Hrubá stavba budovy. Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 2. splátku kúpnej ceny vo výške od 30-50%, ktoré budú hradené bankou (v závislosti od výšky 1. splátky).
4. Dokončenie TZB (elektrika, voda, kúrenie, vzduchotechnika). Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 3. splátku kúpnej ceny vo výške 30%, ktoré budú hradené bankou.
5. Kolaudácia a úhrada 4. splátky kúpnej ceny vo výške 10%, ktoré budú hradené bankou.
6. Po úhrade kúpnej ceny si prevezmeze kľúče od svojho nového bývania. Nasleduje podpis Kúpnej zmluvy, vloženie zmlúv do katastra nehnuteľností (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na kupujúceho). 

VYPOČÍTAJTE SI
SVOJU HYPOTÉKU

Eur
Rokov
%
0Eur
Financovanie