Financovanie

 
Ak Vás zaujímajú možnosti financovania nového bývania, radi Vás privítame na osobnom stretnutí, kde Vám poradíme ako môže byť Vaša hypotéka čo najlacnejšia a dojednáme Vám individuálne podmienky.
  
1. Rezervačná zmluva
pri podpise rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške 3 000 €, ktorý sa v plnej výške odpočíta od kúpnej ceny bytu. Následne môžete ísť žiadať o úver do spolupracujúcej banky.
 
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve/ZoBZ/ na byt
štandardný splátkový kalendár je rozdelený do štyroch tranží:
30% z hodnoty bytu splatné do 14dní od podpisu ZoBZ
30% z hodnoty bytu splatné po hrubej stavbe budovy
30% z hodnoty bytu po dokončení do štádia holobytu
10% z hodnoty bytu po kolaudácií

Splátkový kalendár vieme prispôsobiť požiadavkám financujúcej banky kde je projekt nastavený.
 
3. Kúpna zmluva na byt
po kolaudácii a pri dorovnaní splátok kúpnej ceny Vami zvoleného bytu podľa dohodnutého splátkového kalendára - podpis kúpnej zmluvy na byt, následne, vloženie zmlúv do katastra nehnuteľností (prevod vlastníckeho práva k bytu na kupujúceho).