Financovanie

AK FINANCUJETE HYPOTEKÁRNYM ÚVEROM

PROJEKT JE NASTAVENÝ AKO DEVELOPERSKÝ PROJEKT V TATRA BANKE
 

1. Rezervačná zmluva a úhrada rezervačného poplatku vo výške 3 000 €, ktorý tvorí súčasť kúpnej ceny. Následne môžete ísť žiadať o úver do banky, kde je projekt nastavený ako developerský projekt – Tatra banka. V prípade neschválenia úveru Vám bude rezervačný poplatok vrátený v plnej výške.
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a úhrada 1. splátky kúpnej ceny do 14 dní od podpisu ZoBZ vo výške pomernej časti vlastných zdrojov k úveru (štandardne 10-30%)
3. Hrubá stavba budovy. Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 2. splátku kúpnej ceny vo výške od 30-50%, ktoré budú hradené bankou (v závislosti od výšky 1. splátky).
4. Dokončenie TZB (elektrika, voda, kúrenie, vzduchotechnika). Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 3. splátku kúpnej ceny vo výške 30%, ktoré budú hradené bankou.
5. Kolaudácia a úhrada 4. splátky kúpnej ceny vo výške 10%, ktoré budú hradené bankou.
6. Po dorovnaní splátok kúpnej ceny nasleduje podpis Kúpnej zmluvy, vloženie zmlúv do katastra nehnuteľností (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na kupujúceho). Následne si prevezmete kľúče od svojho nového bývania

AK FINANCUJETE Z VLASTNÝCH ZDROJOV

 

1. Rezervačná zmluva a úhrada rezervačného poplatku vo výške 3 000 €, ktorý tvorí súčasť kúpnej ceny.
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a úhrada 1. splátky kúpnej ceny do 14 dní od podpisu ZoBZ vo výške 30%
3. Hrubá stavba budovy. Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 2. splátku kúpnej ceny vo výške 30%.
4. Dokončenie TZB (elektrika, voda, kúrenie, vzduchotechnika). Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 3. splátku kúpnej ceny vo výške 30%.
5. Kolaudácia a úhrada 4. splátky kúpnej ceny vo výške 10%.
6. Po dorovnaní splátok kúpnej ceny nasleduje podpis Kúpnej zmluvy, vloženie zmlúv do katastra nehnuteľností (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na kupujúceho). Následne si prevezmete kľúče od svojho nového bývania

VYPOČÍTAJTE SI
SVOJU HYPOTÉKU

Eur
Rokov
%
0Eur
Financovanie