LOKALITA

Novovybudovaná lokalita rodinných domov a nízko podlažnej bytovej zástavby. Objekt bude situovaný na rohu ulíc Čerešňová a Športová.