Financovanie

ŠTANDARDNÝ SPLÁTKOVÝ KALENDÁR - PRIESTORY NA PREDAJ

 

1. Rezervačná zmluva a úhrada rezervačného poplatku vo výške 3 000 €, ktorý tvorí súčasť kúpnej ceny.
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a úhrada 1. splátky kúpnej ceny do 14 dní od podpisu ZoBZ vo výške 30%
3. Hrubá stavba budovy. Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 2. splátku kúpnej ceny vo výške 30%.
4. Dokončenie TZB (elektrika, voda, kúrenie, vzduchotechnika). Pošleme Vám fotografie dokončenosti nehnuteľnosti a faktúru na 3. splátku kúpnej ceny vo výške 30%.
5. Kolaudácia a úhrada 4. splátky kúpnej ceny vo výške 10%.
6. Po dorovnaní splátok kúpnej ceny nasleduje odovzdanie nehnuteľnostipodpis Kúpnej zmluvy, vloženie zmlúv do katastra nehnuteľností - prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na kupujúceho. 
 

Spôsob a podmienky úverovania je možné konzultovať na osobnom stretnutí s predajcom.

VYPOČÍTAJTE SI
SVOJU HYPOTÉKU

Eur
Rokov
%
0Eur
Financovanie