Formulár pre uplatnenie reklamácie

Tento formulár slúži len pre uplatnenie jednej reklamácie (v prípade viacerých reklamácií je nutné vyplniť opakovane)

Kontaktné údaje majiteľa nehnuteľnosti:
Označenie nehnuteľnosti podľa kúpnej zmluvy:
Adresa reklamovanej nehnuteľnosti:
Reklamovaná závada
Prílohy:

* povinné polia

Ochrana osobných údajov klientov a ich spracovávanie je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Súhlas s vedením reklamačného konania elektronickou formou:
Spoločnosť  XXXXXX so sídlom ....... , IČO .......
(ďalej len „predávajúci“) týmto upovedomuje svojich klientov, že komplexný proces vedenia reklamačného konania vrátane celej komunikácie s klientom je možné viesť elektronickou formou, a to komunikáciou priamo na e-mailovú adresu, ktorú klient na tieto účely dobrovoľne poskytne predávajúcemu. Na takto poskytnutú e-mailovú adresu budú klientovi zasielané všetky relevantné informácie o stave reklamačného konania vrátane písomného oznámenia o vybavení reklamácie v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 
Vyhlásenie:

Spoločnosť XXXXXX je oprávnená spracovávať moje osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári na účely vybavenia mojej požiadavky.