Ponuka

Nadpis Pozemok v m2 Počet izieb Predp. cena holodomu (do 20.12.2016) Stav
B24 17,41 4 NP Predaný
B23 34.17 4 NP Predaný
B22 34.16 4 NP Predaný
B21 27,19 4 NP Predaný
B20 3,79 3 NP Predaný
B19 2,97 3 NP Predaný
B18 9,24 3 NP Predaný
B17 3,3 3 NP Predaný
B16 2,97 3 NP Predaný
B15 3,8 3 NP Predaný
B13 3,1 2 NP Predaný
B12 2,97 2 NP Predaný
B09 2,97 2 NP Predaný
B03 2,97 1 NP Predaný
B04 2,7 1 NP Predaný
B05 10,3 1 NP Predaný
B06 6,07 1 NP Predaný
B07 2,97 2 NP Predaný
B08 3,8 2 NP 113 751 € Rezervovaný
B10 2,7 2 NP Predaný
B14 2,97 3 NP Predaný
B01 2,97 1 NP Predaný
B02 3,8 1 NP 109 538 € Voľný
B11 9,24 2 NP Predaný
C01 5,6 1 NP 95143 Voľný
C02 20,96 1 NP 103 280 Voľný
C03 11,71 1 NP 80447 Voľný
C04 11,71 1 NP 80447 Voľný
C05 11,71 1 NP 80447 Rezervovaný
C06 11,86 1 NP 91452 Voľný
C07 3,85 1 NP 76253 Voľný
C08 5,60 1 NP Predaný
C09 3,85 1 NP 65717 Rezervovaný
C10 5,6 2 NP 97813 Voľný
C11 9,10 2 NP 101868 Voľný
C12 5,07 2 NP Predaný
C13 5,07 2 NP 80447 Rezervovaný
C14 5,07 2 NP 80447 Rezervovaný
C15 6,56 2 NP Predaný
C16 3,85 2 NP 77834 Rezervovaný
C17 5,06 2 NP Predaný
C18 3,85 2 NP Predaný
C28 26,05 4 NP 97874 Voľný
C29 19,81 4 NP 120581 Voľný
C30 26,59 4 NP 124844 Rezervovaný
C31 26,80 4 NP Predaný
C32 18,81 4 NP Predaný
C19 5,6 3 NP 99149 Voľný
C20 9,10 3 NP 103280 Voľný
C21 5,07 3 NP 82083 Rezervovaný
C22 5,07 3 NP 82083 Voľný
C23 5,07 3 NP 82083 Rezervovaný
C24 6,56 3 NP Predaný
C25 3,85 3 NP 80469 Voľný
C26 5,60 3 NP Predaný
C27 3,85 3 NP Predaný
Byt č. Poshodie Typ bytu Podlahová plocha v m2 Balkón/terasa v m2 Pivnica/garáž v m2 Celková plocha v m2 Cena garáže/park. státia* v € Cena holobytu Doplatok za byt na kľúč v € Stav
B01 1 NP A: 3 izbový 67,52 2,97 20,06 90,55 Predaný
B02 1 NP B: 3 izbový 84.26 3,8 19,28 107,34 13 900 109 538 € 8 426 Voľný
B03 1 NP C: 2 izbový 58,96 2,97 3,99 65,92 Predaný
B04 1 NP C: 2 izbový 58,96 2,7 2,38 64,04 Predaný
B05 1 NP D: 3 izbový 70,37 10,3 19,28 100 Predaný
B06 1 NP E: 4 izbový 87,99 6,07 20,06 114,12 Predaný
B07 2 NP A: 3 izbový 67.52 2,97 5,37 75,86 Predaný
B08 2 NP B: 3 izbový 84.26 3,8 19,28 107,34 13 900 113 751 € 8 426 Rezervovaný
B09 2 NP C: 2 izbový 58,96 2,97 4,48 66,41 Predaný
B10 2 NP F: 2 izbový 58,17 2,7 4,48 65,35 Predaný
B11 2 NP L: 3 izbový 70,54 9,24 19,28 99,06 Predaný
B12 2 NP M: 2 izbový 52,42 2,97 2,27 57,66 Predaný
B13 2 NP N: 1 izbový 41,08 3,1 3,51 47,69 Predaný
B14 3 NP A: 3 izbový 67.52 2,97 19,28 89,77 Predaný
B15 3 NP B: 3 izbový 84,26 3,8 19,28 107,34 Predaný
B16 3 NP C: 2 izbový 58,96 2,97 4,48 66,41 Predaný
B17 3 NP F: 2 izbový 58,17 3,3 4,48 65,95 Predaný
B18 3 NP L: 3 izbový 70,54 9,24 20,06 99,84 Predaný
B19 3 NP M: 2 izbový 52,42 2,97 2,38 57,77 Predaný
B20 3 NP N: 1 izbový 41,08 3,79 3,51 48,38 Predaný
B21 4 NP G: 2 izbový 60,36 27,19 4,37 91,92 Predaný
B22 4 NP H: 3 izbový 86,25 34.16 22,37 142,78 Predaný
B23 4 NP J: 4 izbový 107,4 34.17 28,54 170,11 Predaný
B24 4 NP K: 3 izbový 73,86 17,41 22,37 113,64 Predaný
C01 1 NP A: 3 izbový 66,77 5,6 19,28 91,65 13900 95143 7345 Voľný
C02 1 NP B: 3 izbový 69,93 20,96 20,06 110,95 13900 103 280 7 768 Voľný
C03 1 NP C: 2 izbový 55,55 11,71 2,04 69,30 3600 80447 5999 Voľný
C04 1 NP D: 2 izbový 55,55 11,71 2,04 69,30 3600 80447 5999 Voľný
C05 1 NP E: 2 izbový 55,55 11,71 2,12 69,30 3600 80447 5999 Rezervovaný
C06 1 NP F: 3 izbový 62,83 11,86 19,28 93,97 13900 91452 6852 Voľný
C07 1 NP G: 2 izbový 52,70 3,85 1,98 58,53 3600 76253 5797 Voľný
C08 1 NP H: 1 izbový 35,55 5,60 1,98 43,13 Predaný
C09 1 NP P: 2 izbový 44,95 3,85 1,98 50,78 3600 65717 4963 Rezervovaný
C10 2 NP A: 3 izbový 66,77 5,6 19,28 91,65 13900 97813 7345 Voľný
C11 2 NP B: 3 izbový 69,93 9,10 19,28 98,31 13900 101868 7768 Voľný
C12 2 NP C: 2 izbový 55,55 5,07 2,21 62,83 Predaný
C13 2 NP D: 2 izbový 55,55 5,07 2,21 62,83 3600 80447 5999 Rezervovaný
C14 2 NP E: 2 izbový 55,55 5,07 2,21 62,83 3600 80447 5999 Rezervovaný
C15 2 NP F: 3 izbový 62,83 6,56 19,28 88,67 Predaný
C16 2 NP G: 2 izbový 52,70 3,85 2 58,55 3600 77834 5797 Rezervovaný
C17 2 NP O: 1 izbový 41,36 5,06 1,98 48,94 Predaný
C18 2 NP P: 2 izbový 44,95 3,85 1,98 50,78 Predaný
C19 3 NP A: 3 izbový 66,77 5,6 19,28 91,65 13900 99149 7345 Voľný
C20 3 NP B: 3 izbový 69,93 9,10 22,15 101,18 14900 103280 7768 Voľný
C21 3 NP C: 2 izbový 55,55 5,07 2,82 63,44 3600 82083 5999 Rezervovaný
C22 3 NP D: 2 izbový 55,55 5,07 2,00 62,62 3600 82083 5999 Voľný
C23 3 NP E: 2 izbový 55,55 5,07 2,79 63,41 3600 82083 5999 Rezervovaný
C24 3 NP F: 3 izbový 62,83 6,56 19,28 88,67 Predaný
C25 3 NP G: 2 izbový 52,70 3,85 2,82 59,37 3600 80469 5797 Voľný
C26 3 NP O: 1 izbový 41,36 5,60 1,98 48,94 Predaný
C27 3 NP P: 2 izbový 44,95 3,85 1,91 50,71 Predaný
C28 4 NP J: 2 izbový 65,46 26,05 20,01 111,52 13900 97874 7197 Voľný
C29 4 NP K: 3 izbový 78,98 19,81 22,86 121,65 14900 120581 8920 Voľný
C30 4 NP L: 3 izbový 84,39 26,59 23,63 134,63 14900 124844 9243 Rezervovaný
C31 4 NP M: 4 izbový 101,80 26,80 29,82 158,42 Predaný
C32 4 NP N: 3 izbový 74,54 18,81 22,07 115,42 Predaný

Mám záujem o tento byt

Ceny sú uvádzané s DPH * k bytu je povinné si zakúpiť parkovacie miesto alebo garáž