Priestor 1.13, 1.14

Výmera spolu: 
38.15 m2
Mesačbá cena služieb**: 
76.30€
Mesačný prenájom bez DPH: 
419.65€
Stav: 
Voľný

Výmera je orientačná a zarátava sa aj plocha pod vnutornými priečkami nájomnej jednotky. Nájomník si hradí sám spotrebovanú elektrickú energiu, vodné a stočné. Prenájom vyhradeného parkovacieho miesta 50€/mesiac bez DPH.

** v cene služieb je zimná a letná údržba parkoviska a okolia budovy, vykurovanie, vetranie a chladenie nájomnej jednotky

cena za priestor bez DPH: 
495.95€