Priestor 1.09, 1.10

Výmera spolu: 
62.88 m2
Mesačbá cena služieb**: 
125.76€
Mesačný prenájom bez DPH: 
691.68€
Stav: 
Rezervovaný

Výmera je orientačná a zarátava sa aj plocha pod vnutornými priečkami nájomnej jednotky. Nájomník si hradí sám spotrebovanú elektrickú energiu, vodné a stočné. Prenájom vyhradeného parkovacieho miesta 50€/mesiac bez DPH.

** v cene služieb je zimná a letná údržba parkoviska a okolia budovy, vykurovanie, vetranie a chladenie nájomnej jednotky

cena za priestor bez DPH: 
817.44€