Priestor 1.07, 1.08

Výmera spolu: 
52.39 m2
Mesačbá cena služieb**: 
104.78€
Mesačný prenájom bez DPH: 
576.29€
Stav: 
Rezervovaný

Výmera je orientačná a zarátava sa aj plocha pod vnutornými priečkami nájomnej jednotky. Nájomník si hradí sám spotrebovanú elektrickú energiu, vodné a stočné. Prenájom vyhradeného parkovacieho miesta 50€/mesiac bez DPH.

** v cene služieb je zimná a letná údržba parkoviska a okolia budovy, vykurovanie, vetranie a chladenie nájomnej jednotky

cena za priestor bez DPH: 
681.07€