Priestor 1.05, 1.06

Výmera spolu: 
105.79 m2
Mesačbá cena služieb**: 
211.58€
Mesačný prenájom bez DPH: 
1163.69€
Stav: 
Voľný

Výmera je orientačná a zarátava sa aj plocha pod vnutornými priečkami nájomnej jednotky. Nájomník si hradí sám spotrebovanú elektrickú energiu, vodné a stočné. Prenájom vyhradeného parkovacieho miesta 50€/mesiac bez DPH.

** v cene služieb je zimná a letná údržba parkoviska a okolia budovy, vykurovanie, vetranie a chladenie nájomnej jednotky

cena za priestor bez DPH: 
1375.27€