Financovanie


 
Ak Vás zaujímajú možnosti financovania kúpy Vášho  nového priestoru, radi Vás privítame na osobnom stretnutí.
Postup krokov pri kúpe Vašej novej nehnuteľnosti:
  
1. Rezervačná zmluva
pri podpise rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške 5 000 €, ktorý tvorí súčasť kúpnej ceny priestoru.
 
2. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Do 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy sa pristupuje k podpisu zmluvy o budúcej zmluve, Ktorá obsahuje splátkový kalendár úhrad kúpnej ceny. Štandardný splátkový kalendár Vám radi predstavíme na osobnom stretnutí.
 
3. Kúpna zmluva
po kolaudácii, pridelení súpisného čísla a po úhrade všetkých splátok kúpnej ceny. Dochádza k podpisu kúpnej zmluvy a jej podaniu do katastra nehnuteľností.